மின்தமிழ்மேடை வெளியீடு: காட்சி 13 [ஏப்ரல் 2018]

வணக்கம்.

தமிழ் மரபு அறக்கட்டளையின் பல்வேறு தொடர் நடவடிக்கைகளில் இணையும் ஒரு அங்கமாக நமது ”மின்தமிழ்மேடை” மின்னிதழ் வெளியீடு அமைகின்றது.

காலாண்டு இதழாக ​2015ம் ஆண்டு ஏப்ரல் முதல் ​வெளிவ​ரும் இந்த மின்னிதழில், தமிழ் மரபு அறக்கட்டளையின் மடலாடற் குழுமமான மின்தமிழில் வெளியிடப்பட்ட தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பதிவுகளும் ஆய்வுக் கட்டுரைகளும் தொகுக்கப்பட்டு வெளியிடப்படு​கின்றன.

இன்று வெளியீடு காணும் இந்தக் காலாண்டிதழ் கூகுள் புக்ஸ் வலைத்தளத்தில் பொது மக்கள் வாசிப்பிற்காக இலவசமாக வழங்கப்படுகின்றது என்பதனையும் மகிழ்வுடன் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம்.

​​

இதழை வாசிக்க!​

https://books.google.com/books?id=rUFWDwAAQBAJ

இந்த வெளியீட்டின் கருப்பொருளாக அமைவது “தொடர்ந்திடும் வளர்ந்திடும் தமிழ் மரபு அறக்கட்டளையின் தமிழ்ப்பணிகள்” என்பதாகும்.

இந்த இதழில் வெளியிடப்பட்டுள்ள பதிவுகள்

பொறுப்பாசிரியர்: முனைவர். தேமொழி.

வாசித்து கருத்து பகிர்ந்து கொள்க!

அன்புடன்

முனைவர் சுபாஷிணி

[தலைவர், தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை]​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2019 மின்தமிழ்மேடை | Design by ThemesDNA.com
top